Urządzenia - Aktywatory Mózgu

Ośrodek Ingenium jest jedynym w Polsce, prowadzącym terapię za pomocą Aktywatorów Mózgu.

Jest to sprzęt najnowszej generacji zbudowany w oparciu o podstawowe funkcje jakie ma Elektroniczne Ucho Tomatisa.

Aktywator Mózgu jest owocem współpracy naukowców z kilku dziedzin działających pod kierownictwem Jozefa Vervoort, twórcy centrum Mozart-Brain-Lab w Belgii.

Józef Vervoort wraz z ekipą, na prośbę Profesora Tomatisa, podjął się kontynuowania prac naukowych i badawczych mających rozwijać i udoskonalać dzieło Profesora Tomatisa.

Terapia słuchowa oparta jest o wiedzę z kilku dyscyplin:

  • psychologii
  • anatomii
  • neurologii
  • laryngologii
  • fizyki
  • matematyki
  • inżynierii dźwięku
  • i wielu innych.

 

Wiedza o złożonych wzajemnych relacjach z tych dziedzin pozwoliła opracować narzędzie nazwane Uchem Elektronicznym, które przynosi efekty terapeutyczne. Aktywator Mózgu, będący jego udoskonaleniem, idzie dalej w głąb zagadnienia.

Dzięki nowoczesnej budowie daje techniczną możliwość docierania znacznie szybciej i dużo precyzyjniej do specyficznych obszarów wymagających stymulacji.

Po fazie stymulowania całego mózgu można przejść bezpośrednio do aktywowania specyficznych obszarów trudności, indywidualnych dla poszczególnych funkcji i osób

Porównanie Aktywatora Mózgu z Uchem Elektronicznym.

Muzyka filtrowana to energia. Terapię słuchową możemy rozumieć jako dostarczanie energii do mózgu. Energia ta ma mieć specyficzne wartości, o których decyduje terapeuta.

Ucho Elektroniczne ma techniczną możliwość dwojakiej stymulacji mózgu. Albo przez tzw. “niskie częstotliwości”, stymulujące ślimak, czyli wpływające na całość funkcjonowania psychicznego czy myślenia), albo przez tzw. “wysokie częstotliwości”, stymulujące błędnik, czyli mające wpływ na rozwój ruchowy.

Ta ogólna stymulacja przyniosła do tej pory wielu pacjentom poprawę w ich funkcjonowaniu na co dzień.

Tym niemniej   terapia  prowadzona   narzędziem    nowej    generacji, jakim jest  AKTYWATOR    MÓZGU przebiega   znacznie SZYBCIEJ    i    SKTECZNIEJ.

Jest to urządzenie o dużo większych możliwościach.

 

Aktywator Mózgu w swej podstawowej konstrukcji opiera się omówionym podziale na dźwięki wysokie i niskie. Ma jednak szereg dodatkowych możliwości.

 

Istnieje możliwość przesuwania granicy między wysokimi i niskimi dźwiękami.

Terapeuta definiuje poziom, od którego chce zacząć stymulację ku górnym lub dolnym częstotliwościom. Może to czynić w uzasadnionych przypadkach i na pewnym etapie terapii.

 

Można również zmniejszyć lub zwiększyć moc oddziaływania dźwięku wpływając na stopień nachylenia podawanych fal. Skutkuje to intensywnością stymulacji.

Inna moc potrzebna jest dla stymulacji dziecka o podwyższonej wrażliwości, a inna dla osoby dorosłej, która w krótkim czasie chce uzyskać wymierny efekt terapeutyczny.

 

Funkcje Aktywatora Mózgu pozwalają na koncentrację całości strumienia energii dźwiękowej na wąskim obszarze, którego dotyczy problem.

Terapeuta może zastosować takie ustawienia jedynie po wstępnej terapii stymulującej cały obszar mózgu. Osoba prowadząca ma możliwość odcięcia jednocześnie “górnych” i “dolnych” częstotliwości a operowania pośrodku. Ta funkcja urządzenia bardzo przyspiesza proces rozwoju specyficznych obszarów mózgu, a w konsekwencji rozwój pożądanej funkcji.

Przykładem takich sfer są ośrodki mowy (Pole Broca i Pole Wernickego) umieszczone w środkowej części lewej półkuli mózgu (poza osobami o odwróconej dominacji półkulowej) (Walsh, Darby, 2008). Ucho Elektroniczne stymulując problem rozwoju języka może, jak pamiętamy, filtrować “ku górze”. Działanie to obejmuje ośrodki mowne, niejako po drodze, posyłając energię wyżej. Aktywatorem Mózgu natomiast można odciąć wszystkie zbędne częstotliwości i skumulować całość energii wyłącznie na obszarze potrzebującym bodźców.

Zaburzenia funkcji mowy poddawane są stymulacji przy różnych ustawieniach urządzeniaw zależności od charakteru trudności.

Inny jest problem dziecka, które nie rozumie mowy, inny takiego, u którego słaba jest artykulacja, a jeszcze inny u dziecka, które nie zna słów lub ma problem z repertuarem słów.

Każde z tych zaburzeń ma swoją specyfikę i specyficzne ośrodki w mózgu powinny być stymulowane.

Często występują też dodatkowe powiązania z lateralizacją półkulową. Mówi o tym dodatkowy parametr, który powinien być brany pod uwagę podczas dobierania ustawień urządzenia (Wojciechowska, 2009, materiały niepublikowane ,Ośrodek OTP Ingenium).