Profesjonalne przygotowanie kadry

Szkolenia uprawniające do pracy tą techniką odbyte zostały w Belgii w Centrum Mozart-Brain-Lab (MBL). Jest to największy ośrodek w Europie pracujący omawianą techniką.

To ośrodek, w którym Profesor Tomatis spędził ostatnie lata życia powierzając jego twórcy Jozefowi Vervoort misję kontynuowania prac badawczych nt. "Efektu Tomatisa". Stąd pochodzą nowe aktualizowane badania, nowe narzędzia o większej mocy i precyzji, nowa filozofia stosowania tej terapii.

Żona Profesora Tomatisa (zm. 2008) do końca wspierała aktywnie działalność Jozefa Vervoorta i jego współpracowników.