Indywidualne programy terapeutyczne

Programy terapeutyczne metodą Tomatisa ustalane są w zależności od diagnozy czyli testu słuchowego.

Jeśli takiego testu nie można przeprowadzić np. z uwagi na brak komunikacji z dzieckiem program układany jest w odniesieniu do specyfiki danego zaburzenia, aż do momentu kiedy komunikacja z dzieckiem ulega poprawie na tyle, by test mógł być przeprowadzony.

Zasadnicza część terapii to słuchanie przetworzonego głosu mamy, którego efekt zbliżony jest do tego jak dziecko słyszało go w okresie życia płodowego.

Poza tą często najbardziej istotną częścią terapii stosowana jest muzyka Mozarta oraz śpiewy Gregoriańskie. Muzyka Mozarta przetwarzana jest na cały szereg dźwięków o różnych wartościach, dobieranych według indywidualnych kryteriów. Te definiowane są wciąż na nowo po każdej diagnozie kontrolnej.

Warto wiedzieć, że ucho dziecka jest w pełni ukształtowane od początku drugiego trymestru ciąży. Drugi trymestr natomiast jest też czasem gdzie przyrost komórek neuronalnych w mózgu jest najbardziej intensywny w czasie całego życia człowieka. Przyrasta ich ćwierć miliona na minutę, podczas gdy naukowcy dziś potrafią „namnożyć” około 30 tysięcy na dzień. Zatem ucho, odbierające naturalną stymulację głosem mamy ma ogromne znaczenie w kształtowaniu owych połączeń.

Tworzenie sieci nowych połączeń jest zasadniczym celem tej terapii.