Trudności językowe, aktywne używanie języka
  • brak mowy lub słabe głoskowanie
  • stereotypie słowne, echolalie
  • używanie sylab zamiast całych wyrazów, np. ich końcówek
  • brak płynności i/lub wyrazistości mowy
  • przestawianie głosek lub słów w użyciu
  • trudności z rozumieniem tekstu czytanego
  • ubogie słownictwo
  • trudność “znalezienia” właściwych słów
  •