Niedojrzałość emocjonalno-społeczna
  • brak akceptacji siebie, niskie poczucie własnej wartości
  • drażliwość, konfliktowość
  • trudności bycia wśród rówieśników
  • neurotyczność
  • nadmierna nieśmiałość
  • duża rozbieżność między potencjałem intelektualnym a wymiernymi osiągnięciami szkolnym
  •