U dzieci
 • zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, itp.)
 • zaburzenia głosu
 • trudności szkolne (w tym: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, dyspraksja)
 • autyzm, spektrum autystyczne, zespół Aspergera, PDD
 • ADHD, ADD
 • trudności rozwojowe motoryki dużej i małej
 • problemy dzieci adoptowanych
 • epilepsja
 • problemy związane z zespołem Downa
 • zaburzenia integracji sensorycznej
 • stresy i lęki dziecięce
 • depresja
  • inne