Języki obce

Ponadto zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych Metodę Tomatisa stosuje się wspomagająco podczas nauki języków obcych. Każdy język posiada pewne charakterystyczne dla siebie spektrum częstotliwości. Dziecko przebywając wciąż wśród osób mówiących językiem ojczystym uczy się go i zatraca w pewnym sensie umiejętność słuchania subtelnych różnic występujących w innych językach stąd np. problemy z wiernym naśladowaniem obcego akcentu (Kuhl, 1992, za: Berko Gleason, Bernstein Ratner, 2005). Metoda Tomatisa pozwala powtórnie „otworzyć” uszy na te zakresy częstotliwości, których nie używamy w języku ojczystym, a których słyszenie jest konieczne, aby mówić poprawnie w języku obcym.