Obszary zastosowania
Percepcja, słuchanie w formie pasywnej

Zakres zaburzeń mogących być objętymi terapią jest bardzo szeroki, gdyż ucho w wielości swych funkcji pozwala nam docierać do różnych ośrodków w mózgu a przez to oddziaływać na zarządzane przez nie funkcje.

  • zaburzenia uwagi i koncentracji
  • nadwrażliwość na dźwięki lub słabe reagowanie na nie
  • trudność analizy dźwięku,
  • mylenie podobnych głosek lub wyrazów
  • brak rozumienia mowy, pytań, poleceń