O Rafa?ku - mama

Do O?rodka Terapii Poznawczej Ingenium trafi?am z synem (zesp? Downa) dwa lata temu. Byli?my bardzo mile przyj?ci. Po zdiagnozowaniu naszego przypadku, rozpocz?li?my terapi? metod? Feuersteina jak rwie? metod? s?uchow? Tomatisa.

Rafa? mia? zaburzona mow?, powa?ne problemy z koncentracj? uwagi, niedojrza?o?? i niestabilno?c emocjonaln?.

Rozpocz?? klas? pierwsz? z powa?nymi brakami w nauce. Sama nawet si? obawia?am, ?e nie da sobie rady.

Więcej…