Metody
Dr Alfred Tomatis

...urodził się 1 stycznia 1920 roku w Nicei. Zmarł 25 grudnia 2001 roku w Carcassonne. Jego ojcem był słynny śpiewak operowy Umberto Dante Tomatis ,w związku z tym Alfred wychował się w środowisku, w którym ważną rolę odgrywała muzyka. Jako jedenastolatek wyjechał uczyć się do Paryża (Tomatis, 1991). Ukończył medycynę na Uniwersytecie Paryskim, specjalizując się w otolaryngologii i audiologii (Pniowska, 2008).

Read more...
 
Powstanie i rozwój terapii metodą Tomatisa

We wstępnym etapie badań ,skutkujących później powstaniu swojej metody, Tomatis skupił się na wpływie uszkodzeń słuchu typu zmysłowo­-nerwowego (odbiorczego) na jakość głosu. Prowadząc dalsze badania nad wzajemną zależno­ścią między słuchem a głosem zaobserwował, że na jakość głosu wpływają nie tylko organiczne uszkodzenia słuchu, lecz również zaburzenia słuchania, czyli uwagi słuchowej. W ten sposób wprowadził rozróżnienie między dwoma procesami: słyszeniem a słuchaniem (Tomatis, 1991).

Read more...
 
Tomatis w świecie dziś

Dzisiaj metoda Tomatisa stosowana jest na całym świecie. Jednakże, jak to dzieje się z każdą nową techniką, tak i ta również uległa wielokierunkowemu rozwojowi w formie i sposobach stosowania. Z czasem różni praktycy poszli w różnych kierunkach dzięki różnorodności swoich myśli i osobowości. Można więc spotkać wiele podejść i opinii co do procedur i skuteczności. Szkoły różnią się między sobą w istotnym stopniu, choć źródło z którego się wywodzą jest to samo.

Read more...